January 2009

Trykker Egne Penger Under Finanskrisen

Dagens Næringsliv - Lokalsamfunn i Asia, USA og Sør-Amerika har begynt å ta i bruk egne penger for å støtte opp under den lokale økonomien. Sentralbankene ser på de ulovlige valutaene som en alvorlig trusel, skriver Dagens Næringsliv.

Under den store depresjonen på 1930-tallet var det svært utbredt for lokalsamfunn å ta i bruk egne valutaer på grunn av høy inflasjon og liten tiltro til den nasjonale valutaen.

Fordeler

Local Currencies Grow During Economic Recession

World Watch Institute - Ben Block - Five local banks have printed more than 2 million Berkshare notes since 2006. The 10 Berkshare note features Robyn Van En, a local pioneer of community supported agriculture.
The gentle mountain slopes of New England isolate the Berkshires, creating a peaceful remoteness in this southern Massachusetts region.

As a result, independent thinkers have thrived here. Herman Melville penned Moby Dick; Norman Rockwell etched paintings of American life; W. E. B. Dubois authored his first calls for emancipation.

Pages